BRYONIA ALBA (کدوی دشتی سفید)

BRYONIA ALBA (کدوی دشتی سفید)

فهرست مطالب

BRYONIA ALBA (کدوی دشتی سفید) یا فاشرای سفید یکی از داروهایی است که در هومیوپاتی استفاده خاصی در موارد حاد دارد. این دارو از اولین داروهایی است که هانمن خود اثرات آنرا اثبات کرده و یکی از داروهایی است که به قول Dudgeon بدون آن باید دکانمان را تعطیل کنیم. از اینرو Bryonia جایگاه ویژه خود را در هر کتاب دارویی هومیوپاتی و نیز در هر داروخانه کوچک خانگی پیدا کرده است.

ریشه فاشرا از مسهل های قوی ولی سمی و دارویی خطرناک است به طوری که اگر مصرف آن مورد پیدا نمود حتما باید با نظر پزشک صورت گیرد. علاوه بر اثر مسهلی، اثر قی آور، خلط آور و کمی مدر نیز دارا می باشد. ریشه تازه آن، خواص شدیدتری از ریشه خشک شده دارد. به کار بردن آن در مصارف داخلی باید با رعایت نهایت احتیاط و تحت نظر پزشک متخصص صورت گیرد.

ریشه فاشرا به علت دارا بودن خواص هم زمان مسهلی و مدر، اثر خوب در رفع بیماری های مختلف مانند آب آوردن انساج، رماتیسم مزمن، تب های مخاطی، صرع، سکته ناقص و غیره داده است به علاوه به علت اثر خلط آور که دارد، در آسم های مرطوب، سیاه سرفه یا بیماری های نزله ای و بیماری های سینه به کار رفته است. برای آن اثر پایین آورنده فشار خون نیز ذکر شده است.
در استعمال خارج، از آن سابقا برای رفع درد در رماتیسم مفصلی یا ماهیچه ای، درد مفاصل، کوبیدگی و ضرب خوردگی، خون مردگی، و … استفاده به عمل می آمده است. شیره ریشه پخته آن مخلوط با پیه خوک و گوگرد (به مقدار مساوی) در درمان کچلی اثر قاطع دارد. برای مخلوط دانه له شده آن در شیر، اثر ضد کرم کدو ذکر شده است ولی در هر حال مصرف آن باید با رعایت نهایت احتیاط صورت گیرد.
در دام پزشکی با افزایش دادن مقدار مصرف ریشه فاشرا، آن را در بیماری های مشابه مورد استفاده قرار می دهند.

برای درمان برخی از عوارض گوارشی مانند فشار در معده به طوری که انگار سنگی روی قسمت بالای معده قرار گرفته باشد و سوءهاضمه که اغلب توام با زخم معده است از Bryonia استفاده می‌شود. این دارو برای يبوست  و اسهال بعد از خوردن غذا و نوشیدنی سرد بسیار مفید است. در درمان عوارض تنفسی مانند سرفه بعد از سرما خوردن یا در گرمای تابستان، به علت قرار گرفتن در معرض کوران باد سرد و احساس درد تیر کشنده در قفسه سینه و همچنین احساس سنگینی زیاد در پستانها Bryonia را تجویز می‌کنند. این دارو در درمان سردردهای ناشی از کوران هوای سرد مناسب است.

خاصیت فاشرا

پاک کننده و لطیف کننده و خشک کننده و گرم کننده معده و مقوی آن و برای رفع صرع و گرفتگی های مجاری و فلج و سستی و بی حسی اعضا و فراموشی مصرف فراوان دارد. در ترکیب با داروهای مناسب و نسخه های صحیح برای درمان کم خونی و چشم و خناق بلغمی و تنگی نفس و سرفه های مزمن و درد پهلو و بادهای مفاصل و زیاد کردن شیر و تقویت معده و قبض نمودن آن و همچنین پاک کردن پرزهای معده نافع و در رفع دردهای معده و گرم کردن آن و اسهال و زیادی شیر مؤثر است. ریشه آن حل کننده و گدازنده خشکی و سفتی طحال و اورام مختلف و جوش می باشد و همچنین در اسهال بلغم و مدر بودن و خورد کردن سنگ های رسوبی بدن و سقط جنین و خارج ساختن آن و پاک کردن رحم و از بین بردن بواسیر و نواسیر و دردهای سرد و رفع چرک های زخم و ورم ها مؤثر و معالج است.

Bryonia

Bryonia is a toxic plant in the gourd family. There are two species used in healing, Byronia alba and Bryonia diociaB. alba is most commonly used in homeopathic healing.

Bryonia is a native European perennial climbing vine with red berries, white flowers, and a thick, white, fleshy taproot, or primary root. The root is the part of the plant used in healing. It has a strong, bitter odor and taste and can cause death within hours by inflammation of the digestive system. Bryonia is also called devil’s turnip, common bryony, white bryony, or wild hops . In homeopathy it is abbreviated bry.

General use

Homeopathic medicine operates on the principle that like heals like. This means that a disease can be cured by treating it with products that produce the same symptoms as the disease. These products follow another homeopathic law, the Law of Infinitesimal. In opposition to traditional medicine, the Law of Infinitesimal states that the lower a dose of curative, the more effective it is. To achieve a low dose, the curative is diluted many, many times until only a tiny amount, if any, remains in a large amount of the diluting liquid.

In homeopathic terminology, the effectiveness of remedies is proved by experimentation and reporting done by famous homeopathic practitioners. Bryonia was proved as a remedy by the German founder of homeopathy, Dr. Samuel Hahnemann (1775–1843) in 1834.

In homeopathic medicine, bryonia is used to treat symptoms that develop slowly. These symptoms include feeling lethargic, tired, irritable, extremely thirsty, and feeling excruciating pain upon the slightest movement. Psychological symptoms include feeling mentally sluggish. People who need bryonia may fall into a stupor and be confused when called back to reality, especially at night. Some people feel indecisive and restless despite the fact that any movement makes their symptoms worse.

Bryonia is used to treat dry, spasmodic cough that causes pain, influenza symptoms, and severe headaches that develop slowly. It is also used to treat chronic diseases such as arthritis, painful or swollen joints, and rheumatism.

Other conditions for which homeopathic healers recommend bryonia include inflammation of the chest, pleurisy, pneumonia , and other lung conditions. Byronia is also said to have an effect on the digestive system. It is used to treat abdominal pain, acute gastroenteritis, diarrhea (especially diarrhea that is worse in the morning), nausea , and vomiting .

In homeopathic medicine the fact that certain symptoms get better or worse under different conditions is used as a diagnostic tool to indicate what remedy will be most effective. Symptoms that benefit from treatment with bryonia get much worse with movement. The smallest movement aggravates the person needing bryonia. Symptoms may get worse after eating and drinking, despite the fact that people needing bryonia crave cool drinks and food. Symptoms also get worse in heat and in the summer. People may feel dizzy in the heat and have trouble sleeping. Pain is worse at night and on the right side of the body. Symptoms improve with rest, application of pressure to the painful part of the body, remaining still, and a cool environment.

Homeopathy also ascribes certain personality types to certain remedies. The bryonia personality is said to be insecure about their financial situation, even when they are wealthy, and thus become materialistic. People with the bryonia personality tend to be calculating, clean-living, prudent, and meticulous about details, fitting the stereotype of an accountant or banker.

Outside of homeopathy, bryonia has a long history of folk use. The Greeks used bryony to treat gangrene , and in the Middle Ages it was used to treat leprosy. Modern herbalists use bryony to treat painful joints. It may be taken internally, or the leaves may be applied externally to increase blood flow to the painful area. It is also used to treat asthma, bronchitis , pleurisy, and intestinal ulcers. Some herbalists use it to reduce blood pressure.

Precautions

Bryonia is a poisonous plant and should be used as a folk remedy very, very cautiously. It can cause death. When taken in the extremely dilute doses recommended by homeopaths, it has no toxicity, although some individuals may have a personal adverse reaction to the remedy.

Side effects

When taken in the recommended homeopathic dilute form, no side effects have been reported. When taken in larger doses, bryonia irritates and inflames the digestive system, which may result in death.

Interactions

Studies on interactions between bryonia and conventional pharmaceuticals or other herbs have not been found.

مشخصات دارویی :

نام داروی هومیوپاتی : BRYONIA ALBA
نام اختصاری هومیوپاتی : BRYONIA
نام لاتین: BRYONIA ALBA
نام ایرانی: کدوی دشتی سفید

توان های رایج دارویی: Q – 3C – 6C – 30C – 200C – 1M – 10M – 50M
اشکال دارویی: گرانول – تبلت – قطره خوراکی

ناحیه‌ی اثر داروی هومیوپاتی BRYONIA ALBA (کدوی دشتی سفید) در بدن :

پرده های سروزی، پرده های مخاطی، کبد، بافت های لیفی، سیستم تنفسی و مغز محلهای اصلی عملکرد دارو هستند.

بیماری‌های قابل درمان با BRYONIA ALBA (کدوی دشتی سفید) مبتنی بر شواهد :

آسم، حملات صفراوی، مشکلات مغزی، يبوست، ادم، سوءهاضمه، تب روده، سردرد، مشکلات قلبی، سرخک، مننژیت، روماتیسم، قاعدگی نیابتی، مشکلات پستان، سرفه، خون دماغ، مشکلات معده، پلورزی، پنومونی، مشکلات تنفسی، عطش، زبان، دندان درد، سرگیجه، سیاه سرفه و …

ارتباط با سرما و گرما:

بیمارانی گرمایی که با گرما به طور کلی بدتر می شود.

تشدید علایم :

بر اثر گرما و بهتر شدن با سرما و نوشابه های سرد و کمپرس سرد وجود دارد. هر نوع تلاش عضلانی باعث تشدید درد می شود.

بهتر شدن کلی :

با بی حرکت دراز کشیدن و با فشار محکم میسر است. عرق آزاد نیز باعث بهبودی می شود.

هشدارهای مصرف داروی هومیوپاتی BRYONIA ALBA (کدوی دشتی سفید) :

از مصرف بیش از مقدار تجویز شده پرهیز شود. تا پایان دوره ی درمان از مصرف سیر، نعنا و قهوه به هر شکل و فرآورده ای اجتناب کنید. دارو در دمای اتاق و دور از امواج موبایل و مودم WiFi نگهداری شود. ( از مصرف خودسرانه ی دارو بدون مشورت یا تجویز پزشک پرهیز کنید.)

به منظور کسب اطلاعات بیشتر مطلب رژیم های حین درمان با روش هومیوپاتی و راهنمای مصرف دارو را مطالعه بفرمایید.