HYOSCYAMUS NIGER (بنگ دانه)

HYOSCYAMUS NIGER (بنگ دانه)

فهرست مطالب

HYOSCYAMUS NIGER (بنگ دانه) یکی از داروهای سه گانه هذیان و پرت و پلاگویی و هدیه ای از سلسله گیاهان است. Hyoscyamus نیز مثل Belladonna و Stramonium در شکل خام خود سمی است. از ریشه های تازه گیاه جهت تهیه داروی مادر استفاده می کنند زیرا در این شرایط حائز حداکثر توان دارویی است.

گفته می شود Hyoscyamus برای ماكیان سمی است ولی برای حیوانات دیگر مثل مسهل عمل می کند. در طب تسنیم از این دارو بعنوان کاهش دهنده فعالیت مغزی درمانی های حاد هذیانهای شدید، تب توأم با هذیان و بیخوابی استناد می شد. این دارو بیشتر در تیمارستانها کاربرد داشت.

Hyoscyamus در درمان تب یا حتی آنفلوانزا که به تیفوئید تبدیل شود بسیار مؤثر است و علائم ذهنی خاص و هذیان راهنماهای بسیار خوبی هستند.

از تنتور این گیاه می توان برای بهبود درد قفسه ی سینه، قطع قاعدگی، عفونت چشم، تب، نوعی کوری، التهاب روده ی باریک، خون دماغ و رفتار جنسی غیر عادی استفاده کرد.

Hyoscyamus Niger (Hyos.)

Remedy Source

Hyoscyamus Niger (Hyos.) is a homeopathic remedy prepared from the whole Hyoscyamus niger plant in the second year of growth. Common names for this plant include: henbane; black henbane; stinking nightshade.

What Is Hyoscyamus Niger (Hyos.) Used For?

Hyos is an important remedy for behavioural or learning problems in children, types of dementia in the elderly, or outright promiscuity, mania and seizures types in all ages.

Children display silly, annoying behaviour in which they get pleasure from deliberately irritating or upsetting others – they ‘act out’ for the effect it produces even to the point of trying to shock by publicly removing their clothes or engaging in precocious sexual behaviour.

The symptoms of those needing Hyos are often worsened by touch or heightened emotions from disappointed love, jealousy or fright.

They will be restless, often feel hot, and may experience tics, jerks, or spasms. Sinuous movements or dancing may be observed.

Fingers and hands are described as ‘busy’ in that they will often play or pick at things constantly and restlessly.

Hyoscyamus Niger (Hyos.) Symptoms

Mental-Emotional

 • Silly, foolish behavior. Poor impulse control.
 • Lack of inhibition or morality. Lewd talk, cursing, promiscuousness, exhibitionism, masturbation. Enjoys shocking others.
 • Sometimes the reverse can be present – shame about nakedness, strong aversion to undressing in company, aversion to men.
 • Strongly affected by disappointed love or fright.
 • Feel as though an outsider.
 • Tendency to jealousy. Malicious and calculating.
 • Suspicion and paranoia with violent outbursts. Threaten to kill.
 • Excited, talkative, extroverted (some will have long periods of sitting in silence).
 • Fear of dogs, animals, water.

Cough

 • Dry spasmodic cough worse for lying down and better for sitting erect.

Musculoskeletal

 • Twitches, jerks, cramps, or spasms.
 • Types of chorea. Sinuous movements or dancing

Urogenital

 • Desire to expose genitals or even masturbate in public.
 • Masturbation in young children.

Female

 • Symptoms worsen at the beginning or during the menstrual period.

Nervous System

 • Types of epilepsy and seizures.

مشخصات دارویی :

نام داروی هومیوپاتی :HYOSCYAMUS NIGER
نام اختصاری هومیوپاتی : .Hyos
نام لاتین: HYOSCYAMUS NIGER
نام ایرانی: براکس ونیزی
توان های رایج دارویی: Q – 3C – 6C – 30C – 200C – 1M – 10M – 50M
اشکال دارویی: گرانول – تبلت – قطره خوراکی

ناحیه‌ی اثر داروی هومیوپاتی HYOSCYAMUS NIGER (بنگ دانه) در بدن :

Hyoscyamus روی سیستم عصبی، مراکز حسی سیستم عضلانی ، پرده های مخاطی و پوست اثر می گذارد.

بیماری‌های قابل درمان با HYOSCYAMUS NIGER (بنگ دانه) مبتنی بر شواهد :

برونشیت، مشکلات مغزی، پرش عضلات، کومای بیدار (بی حسی و گیجی توأم با بیداری)، سرفه، صرع، خونریزی، سردرد، مانيا، مننژیت، پنومونی، اختلال های ادراری.

ارتباط با سرما و گرما:

سرمایی

تشدید علایم :

هنگام غروب و شب، با فعالیت ذهنی، در اثر حسادت، شکست عشقی ، هوای سرد، با نزدیک شدن قاعدگی، با دراز کشیدن و لمس شدن تشدید می‌شود.

بهتر شدن کلی :

با خم شدن، نشستن، حرکت و راه رفتن بهبود می‌گردد.

هشدارهای مصرف داروی هومیوپاتی HYOSCYAMUS NIGER (بنگ دانه) :

از مصرف بیش از مقدار تجویز شده پرهیز شود. تا پایان دوره ی درمان از مصرف سیر، نعنا و قهوه به هر شکل و فرآورده ای اجتناب کنید. دارو در دمای اتاق و دور از امواج موبایل و مودم WiFi نگهداری شود. ( از مصرف خودسرانه ی دارو بدون مشورت یا تجویز پزشک پرهیز کنید.)

به منظور کسب اطلاعات بیشتر مطلب رژیم های حین درمان با روش هومیوپاتی و راهنمای مصرف دارو را مطالعه بفرمایید.