«صفر»؛-دکتر-مسعود-ناصری

خواندنی‌های کتاب «صفر»:

  • سفر در زمان و مفهوم آن؛
  • موجودات با ابعاد بالاتر و برداشت آن‌ها از ما؛
  • چگونه یک اثر هنری شاهکار و یا یک نفر نابغه می‌شود؛
  • واقعیت‌هایی که توهم فرض می‌شوند و توهم‌هایی که واقعیت دارند؛
  • پیدایش جهان و چگونگی شکل گیری ساختار پیچیده و نظم شگفت آور آن؛