ALLIUM CEPA (پیاز قرمز)

ALLIUM CEPA (پیاز قرمز)

ALLIUM CEPA (پیاز قرمز) یکی دیگر از داروهای هومیوپاتی برگرفته از گیاهان است. داروی مادر Allium cepa از بوته پیاز قرمز تازه تهیه می‌گردد که به فراوانی در همه جا کشت می شود. پیاز در حالت عادی ارزش درمانی چندانی ندارد، ولی وقتی تواندار شود به عنوان دارویی بسیار عالی برای انواع التهاب‌های کاتارال عمل […]

درمان آلرژی با طب هومیوپاتی

درمان آلرژی با هومیوپاتی

آلرژی به عنوان واکنش بیش از حد به مواد معمولن بی ضرری که سیستم ایمنی تشخیص می دهد مضر هستند، حتی اگر مضر نباشند، تعریف می شود. هنگامی که سیستم ایمنی با یک آلرژن (ماده ای که باعث واکنش آلرژیک می شود) به چالش کشیده می شود، حساس می شود و حافظه آلرژن را مختل […]