خطر انتقال بیماری های پوستی بوسیله tester لوازم آرایشی

tmp653081666222292992

خطر انتقال بیماری های پوستی و ویروسها از طریق تست لوازم آرایشی: یکی از اتفاقاتی که در سالهای اخیر رواج پیدا کرده است، استفاده از لوازم آرایش آزمایشی یا همان tester ها است . بدین صورت که شرکتهای عرضه کننده لوازم آرایشی نمونه ای را برای تست کردن در اختیار مشتری ها قرار می دهند. […]