کتاب «صفر»؛ تولد و مرگ در فیزیک جدید

«صفر»؛-دکتر-مسعود-ناصری

«صفر» نوشته دکتر مسعود ناصری   کتاب «یک» دنیای شعور را معرفی می‌کند و کتاب «صفر» بر دنیای مکمل دنیای شعور، یعنی دنیای اجسام مادی تمرکز دارد.         خواندنی‌های کتاب «صفر»: سفر در زمان و مفهوم آن؛ موجودات با ابعاد بالاتر و برداشت آن‌ها از ما؛ چگونه یک اثر هنری شاهکار و […]