ABROTANUM (افسنطین)

ABROTANUM

ABROTANUM (افسنطین) داروی هومیوپاتی بسیار مفیدی از سلسله گیاهان است. داروی مادر آن از برگ‌های تازه گیاه که به وفور در جنوب اروپا می‌روید، تهیه می شود. Abrotanum دارویی است که در موارد ماراسموس در کودکان، و برای روماتیسم در اثر جلوگیری از اسهال یا دیگر ترشحات کاربرد دارد. این دارو معمولن در حملات حاد […]