نچرخیدن سر جنین و کمکهای دارویی طب هومیوپاتی

p35 1

یکی از موارد مهمی که پزشکان ناچار می شوند سزارین caesarean section  برای یک خانم باردار انتخاب نمایند، نچرخیدن سر جنین است.این موضوع دو علت عمده می تواند داشته باشد. مشکل آناتومیکی در جنین و یا رحم و جفت وجود دارد و به خاطر آن چرخش جنین ناممکن است ، مثلا شکل رحم غیر طبیعی […]