سندرم تونل کارپال CTS و درمان آن توسط طب هومیوپاتی

m3 2

CARPAL TUNEL SYNDROM علائم این مشکل عموما به این صورت است که فرد احساس بی حسی NUMBNESS یا گز گز و سوزن سوزن شدن . PARESTHESIA TINGLING و درد PAIN در انگشتان دست FINGER خود خصوصا انگشت شست و دو یا سه انگشت بعدی دارد. این مشکلات هنگام کار کردن و یا شب هنگام خواب […]