سردرد و درمان آن با طب هومیوپاتی

f27 4

سردرد یکی از شکایتهای بسیار شایع در بین مراجعه کنندگان به مطب پزشکان است و همیشه تعدادی از مراجعه کنندگان به مطب هومیوپاتی از سردرد ابراز ناراحتی می کنند. پزشکی هومیوپاتی با شناخت ویژه ای که از سردرد و علتهای آن دارد و به خاطر رویکرد ” کل نگری ” در درمان بیماری ها ، […]