ANTIMONIUM TARTARICUM (درد تهوع آور)

ANTIMONIUM TARTARICUM (درد تهوع آور)

ANTIMONIUM TARTARICUM (درد تهوع آور)، به علت تاثیر تهوع آور رسوب آنتیموان این دارو درد تهوع آور نامیده شده است. تهوع آور ماده ای است که وقتی به فردی خورانده شود موجب تهوع می‌گردد. تهوع تحت کنترل مرکز عصبی موجود در ساقه مغز است که در بصل النخاع قرار دارد. درد تهوع آور در درمان […]