آرنیکا گیاه معجزه گر

آرنیکا

آیا می دانید یکی از بهترین داروها برای برطرف کردن هر نوع کبود شدن بدن بر اثر ضربه و تصادف ،آرنیکا نام دارد؟ آیا می دانید این داروی طب هومیوپاتی در اکثر داروخانه های اروپا بدون نیاز به تجویز پزشک به فروش می رسد؟ آیا می دانید این دارو از گل همیشه بهار کوهی تهیه […]