سندرم روده تحریک پذیر (IBS) و درمان آن به وسیله طب هومیوپاتی

f26 1

سندرم روده تحریک پذیر (IRRITABLE BOWEL SYNDROME ) که به اختصار به آن IBS  نیز می گویند، یک مشکل گوارشی است که پایه و اساس بوجود آمدن آن مربوط به مسائل عاطفی ، احساسی و اضطراب است. نشانه های سندرم روده تحریک پذیر (IRRITABLE BOWEL SYNDROME ) نشانه های این مشکل عمدتا به صورت دل درد، […]