CROCUS SATIVUS (زعفران)

CROCUS SATIVUS (زعفران)

CROCUS SATIVUS (زعفران) یکی از غنی ترین و مفیدترین داروهای سلسله گیاهان از خانواده سوسنیان است که به طور معمول زعفران نامیده می شود. زعفران غالبن به عنوان چاشنی مصرف می شود. این دارو خصوصیات خاصی دارد که به رنگ قرمز آجری است و در اثبات دارویی موجب خونریزی قرمز تیره می شود. البته گاهی […]