SILICEA (سیلیس خالص یا اکسید سیلیسیم)

SILICEA (سیلیس خالص یا اکسید سیلیسیم)

SILICEA (سیلیس خالص یا اکسید سیلیسیم) یکی از دوازده داروی شگفت آور بافتی شوسلر است. این دارو نقش مهمی در زندگی انسانها دارد. Silicea داروی ساختاری عمیق و با اثری طولانی است که توسط هانمن اثبات و آزمایش و به متریا مدیکا آورده شد. این ماده به وفور در طبیعت وجود دارد و از نظر […]

سردرد و درمان آن با طب هومیوپاتی

f27 4

سردرد یکی از شکایتهای بسیار شایع در بین مراجعه کنندگان به مطب پزشکان است و همیشه تعدادی از مراجعه کنندگان به مطب هومیوپاتی از سردرد ابراز ناراحتی می کنند. پزشکی هومیوپاتی با شناخت ویژه ای که از سردرد و علتهای آن دارد و به خاطر رویکرد ” کل نگری ” در درمان بیماری ها ، […]