ANTIMONIUM CRUDUM (سولفید آنتیموان)

ANTIMONIUM CRUDUM (سولفید آنتیموان)

ANTIMONIUM CRUDUM (سولفید آنتیموان) داروی موثر دیگری از قلمرو کانی ها است. مواد دارویی Crude ترکیبی از آنتیموان و گوگرد هستند. وقتی این دارو توان دار شود داروی پلی کرست بسیار خوبی می گردد. Antim crud در احساس شبیه گراز و خوک است، مثل Arsenic حالت اسب دارد و مثل Pulsatilla حالت بره. این دارو […]