MEZEREUM (مازریون کوهی)

MEZEREUM (مازریون کوهی)

MEZEREUM (مازریون کوهی) بوته ای است که بصورت وحشی در جنگلهای کشورهای جنوبی یافت می شود. برگهای آن، صاف و نیزه ای شکل اند و قبل از رویش گلها، ظاهر نمی شوند که رنگشان ارغوانی بوده و در فوریه و مارس ظاهر می شوند. دارای بوی نامطبوعی است، طعم آن در ابتدا شیرین بوده، ولی […]