MEZEREUM (مازریون کوهی)

MEZEREUM (مازریون کوهی)

MEZEREUM (مازریون کوهی) بوته ای است که بصورت وحشی در جنگلهای کشورهای جنوبی یافت می شود. برگهای آن، صاف و نیزه ای شکل اند و قبل از رویش گلها، ظاهر نمی شوند که رنگشان ارغوانی بوده و در فوریه و مارس ظاهر می شوند. دارای بوی نامطبوعی است، طعم آن در ابتدا شیرین بوده، ولی […]

CALCAREA CARBONICA (کربنات کلسیم)

CALCAREA CARBONICA (کربنات کلسیم)

CALCAREA CARBONICA (کربنات کلسیم) را می توان جزو منابع حیوانی به همراه Sep و Murex  شمرد، بخاطر اینکه هر سه ی آنها منشاء دریایی دارند. مثل Sep که از مایع سیاه ترشح شده توسط ماهی مرکب (اختاپوس) و میورکس که از ترشح خشک غدة ارغوانی رنگ Murex ماهی ارغوانی تراوش می شود. این دارو نیز […]

SARSAPARILLA (شیرین بیان وحشی)

SARSAPARILLA (شیرین بیان وحشی)

SARSAPARILLA (شیرین بیان وحشی) دارویی فوق العاده با خصوصیات خاص است. داروی مادر آن از ریشه های خشک شده گیاه تهیه می گردد. این دارو به نوعی اعاده و احیا کننده بیمار بعد از عوارض جیوه است. آزمایش و اثبات هانمن موارد فوق را تأیید کرده است. Sarsaparilla دارویی عالی برای مشکلات ادراری در اثر، […]