AMMONIUM CARBONICUM (کربنات آمونیوم)

AMMONIUM CARBONICUM (کربنات آمونیوم)

AMMONIUM CARBONICUM (کربنات آمونیوم) از ترکیبات املاح بردار است، همچنین از املاح فرار میباشد. منشا دارو، آمونیوم کربونیکوم است، که نوعی نمک (ملح) قلیایی است. این ماده، بوی زننده گاز آمونیاک را دارد، به آسانی در آب حل می شود. .Amm. carb داروی بسیار موثری است که در اثر توان دار شدن نمک کربنات آمونیوم […]

CALCAREA PHOSPHORICA (فسفات کلسیم)

CALCAREA PHOSPHORICA (فسفات کلسیم)

CALCAREA PHOSPHORICA (فسفات کلسیم) از مخلوطی از فسفاتهای تریبازیک و سایر فسفاتهای آهک تهیه میشود و با افزودن اسید فسفریک محلول به آب آهک تهیه می شود. ماده نهائی، پودری نسبتا غیرقابل حل بی طعم سفیدی است. عنصر Phosphorus در این دارو ظاهرا موجب تغییر خلق و خو می شود، به طوریکه دارو در زمینه […]

COCCULUS INDICUS (سیاه دانه هندی)

COCCULUS INDICUS (سیاه دانه هندی)

COCCULUS INDICUS (سیاه دانه هندی) محتوى الكلویید پیکروتوکسین است که وقتی به صورت خام تجویز شود اثراتی سمی داشته و در شکل تواندار شده هومیوپاتی خواص درمانی دارد. هانمن در مورد این گیاه سمی (Cocculus)  می گوید: «این ماده گیاهی که تا کنون فقط برای نابود کردن بعضی عوامل سمی و بیهوش کردن ماهی ها […]

APIS MELLIFICA (زنبور عسل)

APIS MELLIFICA (سم زنبور عسل)

APIS MELLIFICA (زنبور عسل) داروی آنتی سوریک بسیار خوبی است که از سم زنبور عسل تهیه می شود. نیش زنبور موجب سوزش، درد نیش زننده، زخم، قرمزی، تورم و حساسیت ناحیه نیش خورده می گردد. تمامی این حشره در تهيه تنطور مادر بکار می رود. جالب است که در ارتباط با مصونیت سازی پیشگیرانه از […]

EUPHRASIA (گل عینکی)

Euphrasia 1 1

EUPHRASIA، در زبان عامیانه گل عینکی نامیده می شود. همانطور که در اثبات دارویی و تجریبات بالینی شاهد بوده ایم، نام دارو معنی دار و بسیار اختصاصی است. علامت یک نقطه سیاه در گلبرگ گل که شبیه مردمک به نظر می رسد و به همین دلیل هم Euphrasia به عنوان یک داروی چشم در دوران […]