داروی هومیوپاتی GLONOINE (نیتروگلیسیرین)

داروی هومیوپاتی GLONOINE (نیتروگلیسیرین)

GLONOINE (نیتروگلیسیرین) از مخلوط دو ماده یعنی گلیسیرین که یک چربی خنثی است و در ترکیب مواد آرایشی به کار می رود، و نیتروژن که یک گاز بدون رنگ، طعم و بو است، تهیه می گردد. وقتی این دو با هم و با نسبت یک به چهار ترکیب شوند و طبق شرایط داروسازی هومیوپاتی توان […]

CICUTA VIROSA (شوکران آبی)

CICUTA VIROSA (شوکران آبی)

CICUTA VIROSA (شوکران آبی) را می توان با عنوان تشنج نامگذاری کرد. Cicuta دارویی بسیار با ارزش برای تشنجهای شدید به هر علتی، و توأم با بی هوشی است. این دارو از گیاه شوکران و سلسله کرفس سانان گرفته می شود. تمام گیاه بسیار سمی و برای جانوران کشنده است. داروی مادر آن از ریشه […]

HELLEBORUS NIGER (رز کریسمس یا رز برفی)

HELLEBORUS NIGER (رز کریسمس یا رز برفی)

HELLEBORUS NIGER (رز کریسمس یا رز برفی) یا خربق سیاه، یکی دیگر از یادگارهای جاودان استاد هانمن از قلمرو گیاهان است. رز کریسمس متعلق به خانواده Ranunculaceae است و چون غنچه هایش در اواسط زمستان باز می شوند به این نام خوانده می شود. داروی مادر از ریشه خشک گیاه تهیه می شود. این دارو […]

STRAMONIUM (تاتوره خاردار)

STRAMONIUM (تاتوره خاردار)

STRAMONIUM (تاتوره خاردار) دانه ای است که بوی تندی دارد و بوته به ظاهر خشنی است که در اکثر نقاط دنیا یافت می شود، گرچه این گیاه در اقلیمهای گرم رشد و نمو دارد، ولی در شمال سوئد هم یافت میشود. این گیاه به فراوانی در محوطه انبار روستایی، اطراف کارگاه های نجاری، تپه های […]