ایمنی مهره های گردن در تصادف رانندگی

f32 1

اگر به حدود دو دهه قبل بازگردید احتمالا به خاطر می آورید که صندلی اکثر خودروها چیزی به نام پشت سری نداشت و این وسیله تنها در صندلی جلوی برخی خودرو های لوکس مشاهده می شد.به همین خاطر هنوز نیز عده ای تصور می کنند پشت سری صندلی یک آپشن لوکس بوده که کم کم […]