میزان سلامت افراد بعد از درمان با طب هومیوپاتی

m1 4

بررسی میزان سلامت افراد دارای بیماریهای مزمن دریک مطالعه گروهی آینده نگر که باهمکاری 103هومیوپات درآلمان و سوییس برای سلامت افراد انجام گرفته است و این هومیوپاتها همه دارای گواهینامه هومیوپاتی کلاسیک وحداقل 3 سال تجربه درمانی بوده اند 3709 بیماری که برای اولین بار به مراکز مراقبت اولیه هومیوپاتی مراجعه داشته اند،برای این بررسی […]