داروی هومیوپاتی IODUM (عنصر ید)

داروی هومیوپاتی IODUM (عنصر ید)

اقیانوس مخزن اصلی IODUM (عنصر ید) است. ید سنگین ترین عنصر بين هالوژنهاست. زمانی که این ماده از آب دریا جدا و تصفیه می شود، بشكل بلوری است که نمای سوزنهای آبی – خاکستری تیره داشته و دارای جلائی فلزی است. این بلورها، نوعی بخار بنفش رنگ محرک از خود متصاعد می سازند که دارای […]

CALCAREA PHOSPHORICA (فسفات کلسیم)

CALCAREA PHOSPHORICA (فسفات کلسیم)

CALCAREA PHOSPHORICA (فسفات کلسیم) از مخلوطی از فسفاتهای تریبازیک و سایر فسفاتهای آهک تهیه میشود و با افزودن اسید فسفریک محلول به آب آهک تهیه می شود. ماده نهائی، پودری نسبتا غیرقابل حل بی طعم سفیدی است. عنصر Phosphorus در این دارو ظاهرا موجب تغییر خلق و خو می شود، به طوریکه دارو در زمینه […]

SILICEA (سیلیس خالص یا اکسید سیلیسیم)

SILICEA (سیلیس خالص یا اکسید سیلیسیم)

SILICEA (سیلیس خالص یا اکسید سیلیسیم) یکی از دوازده داروی شگفت آور بافتی شوسلر است. این دارو نقش مهمی در زندگی انسانها دارد. Silicea داروی ساختاری عمیق و با اثری طولانی است که توسط هانمن اثبات و آزمایش و به متریا مدیکا آورده شد. این ماده به وفور در طبیعت وجود دارد و از نظر […]