IGNATIA AMARA (لوبیای سنت ایگناتوس)

IGNATIA AMARA (لوبیای سنت ایگناتوس)

IGNATIA AMARA (لوبیای سنت ایگناتوس) از لوبیای معروف به سنت جونز تهیه می شود. این گیاه، بلند و چوبی بوده و از گیاهان دیگر بالا می رود و در فیلیپین یافت می شود. برگهای بدون کرک بیضوی شکل آن در زوجهایی مقابل هم قرار می گیرند، در حالیکه گلهای لوله ای شکل آن، بصورت هرمهای […]

CICUTA VIROSA (شوکران آبی)

CICUTA VIROSA (شوکران آبی)

CICUTA VIROSA (شوکران آبی) را می توان با عنوان تشنج نامگذاری کرد. Cicuta دارویی بسیار با ارزش برای تشنجهای شدید به هر علتی، و توأم با بی هوشی است. این دارو از گیاه شوکران و سلسله کرفس سانان گرفته می شود. تمام گیاه بسیار سمی و برای جانوران کشنده است. داروی مادر آن از ریشه […]