DULCAMARA (تلخ و شیرین)

DULCAMARA (تلخ و شیرین)

DULCAMARA (تلخ و شیرین)، این گیاه در مناطق رطوبی و سایه دار می روید و ساقه ای چوبی داشته و شاخه های بلند و نازکی دارد که بصورت ناآرامی روی بوته های بزرگتر، پرچین ها و دیوارها با پیچاندن خود به آنها بالا می رود. این حالت از چسبیدن به دیگران و حرکت به بالا، […]