طب مکمل یا Alternative medicine چیست؟

طب مکمل

کلیه روشهای درمانی بجز پزشکی رایج که در نقاط مختلف دنیا رواج دارد و برای درمان انواع بیماری ها و مشکلات استفاده می شود را طب مکمل یا طب جایگزین Alternative medicine می‌نامند. طب مکمل از نظر سازمان بهداشت جهانی شامل حدود 90 رشته می شود که برای مثال می توان از طب سوزنی، طب […]