جت لگ JET LAG و طب هومیوپاتی

f37 2

در صورتی که تجربه سفرهای طولانی با هواپیما را داشته باشید، با این پدیده که تعادل جسمی و روحی فرد را بر هم میزند، آشنا هستید. در این سفرها مسافران مجبور هستند مدت طولانی روی صندلی با کمترین حرکت بنشینند ، بی حرکتی ، نور مصنوعی هواپیما ، هوای تصفیه شده هواپیما ، صدای موتور […]