کشف هومیوپاتی و قانون مشابهت در درمان

f12 2

(توصیه می کنم برای درک بهتر مفاهیم ، ابتدا   قسمت اول : زندگی نامه بنیانگذار هومیوپاتی ، دکتر هانه من (Dr . HAHNEMANN)  را مطالعه نمایید و سپس به مطالعه این نوشتار بپردازید.) همانطور که در قسمت اول گفته شد، دکتر هانه من  طبابت زمانه خودش را به خاطر عوارض شدیدی که در بیماران ایجاد […]

زندگی نامه بنیانگذار طب هومیوپاتی

f13 1

زندگی نامه بنیانگذار طب هومیوپاتی قسمت اول برای آشنایی با پزشکی هومیوپاتی و اینکه بدانیم چیست و چگونه عمل می کند بهتر است با گردشی در تاریخ، به  پیشینه هومیوپاتی چیست و پیدایش آن سری بزنیم تا درک بهتری از این روش درمانی و ساختار آن پیدا کنیم.سپس درقسمتهای بعدی به مکانیزم درمانی و فرآیند […]