آیا آنتی بیوتیک زمینه ایجاد عفونت را نیز برطرف میکند ؟

antibiotic e1518893351176

نویسنده : دکترجلال میرعبداله پاسخ این پرسش را با یک فرض شروع میکینم . فرض کنید در شهر تهران یک موجود زنده ، مانند موش از حد طبیعی خود بیشتر تکثیر پیدا کند.(همه میدانیم که موش در ذات خود موجود خطرناک و پلیدی نیست و دستور کشتن موش در هیچ دین و مسلک و کتاب […]