PODOPHYLLUM (لیموی وحشی)

PODOPHYLLUM (لیموی وحشی)

PODOPHYLLUM (لیموی وحشی) در سرتاسر ایالات متحده در مناطق مرطوب و سایه دار جنگلها رشد می کند. این گیاه برگهای ۵ تا ۹ قسمتی، گلهای بزرگ سفید و میوه هایی به شکل لیموهای کوچک دارد، از اینرو گاهی آنرا لیموی وحشی می نامند. قبایل سرخپوستان از ریشه آن برای خارج کردن کرمها استفاده می کردند […]