PHYTOLACCA DECANDRA (ریشه توتون)

PHYTOLACCA DECANDRA (ریشه توتون)

PHYTOLACCA DECANDRA (ریشه توتون) اساسن یک داروی غده ای است. همیشه یک روز تاریخی وجود دارد که پزشکی با یک داروی جدید دوست می شود. برای دوستی با دارو باید خصوصیات و توانایی های آنرا در واکنش و پاسخ هایی که می تواند در انسان ایجاد کند، تشخیص داد. دکتر تایلر می گوید Phytolacca یکی […]

ZINCUM METALLICUM (روی)

ZINCUM METALLICUM (روی)

ZINCUM METALLICUM (روی) داروی بسیار مهمی برای مشکلات عصبی است. Burt می گوید آنچه آهن با خون انجام می دهد، روی با اعصاب می کند. تمام فلزات و کانی ها ارزش درمانی زیادی برای بشر دارند، اگرچه هنوز تمام آنها آزمایش و اثبات نشده اند. از بین این مواد Zinc دارویی است که اثر درمانی […]

HELLEBORUS NIGER (رز کریسمس یا رز برفی)

HELLEBORUS NIGER (رز کریسمس یا رز برفی)

HELLEBORUS NIGER (رز کریسمس یا رز برفی) یا خربق سیاه، یکی دیگر از یادگارهای جاودان استاد هانمن از قلمرو گیاهان است. رز کریسمس متعلق به خانواده Ranunculaceae است و چون غنچه هایش در اواسط زمستان باز می شوند به این نام خوانده می شود. داروی مادر از ریشه خشک گیاه تهیه می شود. این دارو […]