EUPATORIUM PERFOLIATUM (علف تب بر)

EUPATORIUM PERFOLIATUM (علف تب بر)

EUPATORIUM PERFOLIATUM (علف تب بر) دارویی است که با نام علف تب بر شناخته شده است و هر هومیوپاتی کم و بیش با آن آشنایی دارد، بخصوص در درمان تب های حاد نظیر تب های استخوان شکن، آنفلوانزا، مالاریا و غیره. با توجه به نام عمومی دارو، یعنی علف تب بر، دکتر N . M. […]

SANGUINARIA CANADENSIS (عرق الدم)

SANGUINARIA CANADENSIS (عرق الدم)

گیاه SANGUINARIA CANADENSIS (عرق الدم) در جنگلهای برگریزان آمریکای شمالی می روید. در اوایل بهار زمانی که نور خورشید می تواند هنوز به خاک از طریق شاخه های برگه مانند لخت برسد، یک برگ تنها از تنه ریشه ای زیر خاک سر بر می آورد. این برگ در ابتدا کلیه شکل بوده و بعد به […]