SULPHUR (گل گوگرد)

SULPHUR (گل گوگرد)

SULPHUR (گل گوگرد) یکی از مهمترین داروهای پلی کرست است. این دارو سلطان داروهای آنتی سوریک است و از نظر خصوصیات هومیوپاتی محدوده گسترده ای دارد. هانمن می گوید Sulphur شهرت خود بعنوان داروی ضد خارش را شاید از وقتی که پزشکی حالت رسمی پیدا کرد، یعنی از ۲۰۰۰ سال قبل، بدست آورده است. گوگرد […]

هومیوپاتی در چه بیماری هایی بسیار موفق عمل میکند؟

HObannerPhil non

هومیوپاتی یک روش درمانی کل نگر می باشد. محدودیتی برای درمان بیماری ها با طب هومیوپاتی وجود ندارد و هرکسی با هر بیماری و هر سن و سال می تواند از این روش بهره مند شوند. هر چه سن فرد مراجعه کننده پایین تر و سطح سلامت و توانایی سیستم ایمنی وی بالاتر باشد ، […]