IGNATIA AMARA (لوبیای سنت ایگناتوس)

IGNATIA AMARA (لوبیای سنت ایگناتوس)

IGNATIA AMARA (لوبیای سنت ایگناتوس) از لوبیای معروف به سنت جونز تهیه می شود. این گیاه، بلند و چوبی بوده و از گیاهان دیگر بالا می رود و در فیلیپین یافت می شود. برگهای بدون کرک بیضوی شکل آن در زوجهایی مقابل هم قرار می گیرند، در حالیکه گلهای لوله ای شکل آن، بصورت هرمهای […]

CALCAREA CARBONICA (کربنات کلسیم)

CALCAREA CARBONICA (کربنات کلسیم)

CALCAREA CARBONICA (کربنات کلسیم) را می توان جزو منابع حیوانی به همراه Sep و Murex  شمرد، بخاطر اینکه هر سه ی آنها منشاء دریایی دارند. مثل Sep که از مایع سیاه ترشح شده توسط ماهی مرکب (اختاپوس) و میورکس که از ترشح خشک غدة ارغوانی رنگ Murex ماهی ارغوانی تراوش می شود. این دارو نیز […]

KREOSOTUM (قطران)

KREOSOTUM (قطران)

KREOSOTUM (قطران) جایگاه دوم را در دارو های سه گانه بدبو اشغال می کند – اولین دارو Mercurius و سومین آنها Baptisia است. در Kreosotum بو حالت تعفن دارد. سوزانندگی دومین خصوصیت مهم این دارو است. تعفن و سوزانندگی در تمام حالات دارو دیده می شود. Kreosotum عمدتأ یک داروی طرف چپ است. این دارو […]

SILICEA (سیلیس خالص یا اکسید سیلیسیم)

SILICEA (سیلیس خالص یا اکسید سیلیسیم)

SILICEA (سیلیس خالص یا اکسید سیلیسیم) یکی از دوازده داروی شگفت آور بافتی شوسلر است. این دارو نقش مهمی در زندگی انسانها دارد. Silicea داروی ساختاری عمیق و با اثری طولانی است که توسط هانمن اثبات و آزمایش و به متریا مدیکا آورده شد. این ماده به وفور در طبیعت وجود دارد و از نظر […]

NATRUM SULPHURICUM (سولفات سدیم)

NATRUM SULPHURICUM (سولفات سدیم)

NATRUM SULPHURICUM (سولفات سدیم) از سولفات سدیم تهیه می شود که به مقدار زیاد وجود داشته و به صورت کریستال های منشوری شکل بیرنگ و شفاف است. این کریستال ها جاذب رطوبتند (deliquescent) و در هوای گرم در آب کریستالیزاسیون خود حل می شوند. این نمک، ترکیب اصلی بسیاری از آب چشمه های آب معدنی […]

PLUMBUM METALLICUM (سرب)

PLUMBUM METALLICUM (سرب)

PLUMBUM METALLICUM (سرب) توسط هرینگ و سه پزشک معتبر و برجسته دیگر آزمایش و اثبات شده است. فلز سرب بعنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده رنگها مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو عوارض تدریجی مسمومیت با سرب بتدریج در نقاشان ظاهر می گردد. جمع آوری متریامدیکا بواسطه کمک زیادی بوده که در اثر […]