MAGNESIA PHOSPHORICA (فسفات منیزیم)

MAGNESIA PHOSPHORICA (فسفات منیزیم)

MAGNESIA PHOSPHORICA (فسفات منیزیم) بصورت کریستال های هگزاگونال یافت می شود که بصورت مختصری در آن حل شده و طعمی شیرین دارد. این نمک، در نسوج مختلف بدن وجود دارد. این ماده همچنین در دانه حبوبات یافت می شود. فسفات منیزیم یکی از مهمترین داروهای دوازده گانه بافتی است. این دارو گوهر بسیار با ارزشی […]