SABINA (مای مرز)

SABINA (مای مرز)

SABINA (مای مرز) ابتدا توسط هانمن آزمایش و اثبات شد و یکی از داروهای مهم خونریزی است. در طب سنتی از ریشه های گیاه برای ایجاد سقط جنین استفاده می کردند. هانمن آنرا برای جلوگیری از سقط، بخصوص در ماه سوم بارداری معرفی نمود. می توان گفت Sabina اساسن یک داروی زنانه است. Sabina برای […]

GRAPHITES (سرب سیاه یا کربن بی شکل)

GRAPHITES (سرب سیاه یا کربن بی شکل)

GRAPHITES (سرب سیاه یا کربن بی شکل) از گرافیت پودر شده، سرب سیاه، یک کربن معدنی حاوی ناچیزی از آهن تهیه می شود. این ماده تقریبن از نظر دارویی (پزشکی) عنصری خنثی است. مقادیر این ماده در حالت تواندارش، کاربرد بسیار وسیعی در استفاده های درمانی دارد. هانمن فرآورده های خود را از خالص ترین […]