CARBOLIC ACID (اسید فنیک یا فنل منجمد)

CARBOLIC ACID (اسید فنیک یا فنل منجمد)

CARBOLIC ACID (اسید فنیک یا فنل منجمد) یک داروی ضد عفونی کننده مهم و محرکی قوی است. این دارو در شکل شیمیایی سمی است. بخاطر این خاصیت بود که هانمن آن را تواندار کرد و دارویی جهت عوارض مختلف تهیه نمود. پوتنسی های مختلف Carbolic acid بر خلاف اسیدهای دیگر در الكل تهیه می شوند. […]