کشف هومیوپاتی و قانون مشابهت در درمان

f12 2

(توصیه می کنم برای درک بهتر مفاهیم ، ابتدا   قسمت اول : زندگی نامه بنیانگذار هومیوپاتی ، دکتر هانه من (Dr . HAHNEMANN)  را مطالعه نمایید و سپس به مطالعه این نوشتار بپردازید.) همانطور که در قسمت اول گفته شد، دکتر هانه من  طبابت زمانه خودش را به خاطر عوارض شدیدی که در بیماران ایجاد […]