CALENDULA OFFICINALIS (گل همیشه بهار)

CALENDULA OFFICINALIS (گل همیشه بهار)

CALENDULA OFFICINALIS (گل همیشه بهار)، گل همیشه بهار محبوب ماست. داروی مادر آن از برگ ها، گلهای همراه با جوانه ها و میوه ها تهیه می گردد. این یک داروی ضد عفونی کننده هومیوپاتی است. این دارو نگهدارنده توان حیاتی بخش های آسیب دیده و بر عکس Arnica فاقد خواص تحریک کننده است. این داروی […]

RHUS TOX (سماق سمی)

RHUS TOX (سماق سمی)

RHUS TOX (سماق سمی) یک داروی محلی آمریکای شمالی و یکی از داروهای بسیار با ارزش است که آنرا مدیون تجربیات سرخپوستان آمریکای شمالی هستیم. هانمن درکتاب Materia medica pura روی این دارو بعنوان دارویی بسیار با ارزش که اثرات و ویژگیهای مهمی دارد، تأکید کرده بود. داروهای دیگری از خانواده Rhus نیز وجود دارند […]