EUPATORIUM PERFOLIATUM (علف تب بر)

EUPATORIUM PERFOLIATUM (علف تب بر)

EUPATORIUM PERFOLIATUM (علف تب بر) دارویی است که با نام علف تب بر شناخته شده است و هر هومیوپاتی کم و بیش با آن آشنایی دارد، بخصوص در درمان تب های حاد نظیر تب های استخوان شکن، آنفلوانزا، مالاریا و غیره. با توجه به نام عمومی دارو، یعنی علف تب بر، دکتر N . M. […]

RHUS TOX (سماق سمی)

RHUS TOX (سماق سمی)

RHUS TOX (سماق سمی) یک داروی محلی آمریکای شمالی و یکی از داروهای بسیار با ارزش است که آنرا مدیون تجربیات سرخپوستان آمریکای شمالی هستیم. هانمن درکتاب Materia medica pura روی این دارو بعنوان دارویی بسیار با ارزش که اثرات و ویژگیهای مهمی دارد، تأکید کرده بود. داروهای دیگری از خانواده Rhus نیز وجود دارند […]

VERATRUM ALBUM (خربق سفید)

VERATRUM ALBUM (خربق سفید)

VERATRUM ALBUM (خربق سفید) از قرنها قبل بعنوان یکی از داروهای مهم برای درهم ریختگی و درد شناخته شده بوده است. هانمن این واقعیت را با آزمایش و اثبات روی اثبات کننده های سالم تأیید و ثابت نمود. او در کتاب متریامدیکای خود مطالبی را در مورد این دارو و بخصوص در محدوده روانی آن […]