EUPATORIUM PERFOLIATUM (علف تب بر)

EUPATORIUM PERFOLIATUM (علف تب بر)

EUPATORIUM PERFOLIATUM (علف تب بر) دارویی است که با نام علف تب بر شناخته شده است و هر هومیوپاتی کم و بیش با آن آشنایی دارد، بخصوص در درمان تب های حاد نظیر تب های استخوان شکن، آنفلوانزا، مالاریا و غیره. با توجه به نام عمومی دارو، یعنی علف تب بر، دکتر N . M. […]