LACHESIS (مار سمی سوروکوکو)

LACHESIS (مار سمی سوروکوکو)

LACHESIS (مار سمی سوروکوکو) از زهر مار لچزیس یک مار ترسناک بنام سوروکوکو که در آمریکای جنوبی زیست می کند، تهیه می شود. این افعی، بزرگترین مار در میان افعی های گزنده است. سم Lach بدون استثنا دارویی است که مصرف بسیار وسیع و گسترده ای دارد. جالب است گفته شود که نوعی سازگاری بین […]

IGNATIA AMARA (لوبیای سنت ایگناتوس)

IGNATIA AMARA (لوبیای سنت ایگناتوس)

IGNATIA AMARA (لوبیای سنت ایگناتوس) از لوبیای معروف به سنت جونز تهیه می شود. این گیاه، بلند و چوبی بوده و از گیاهان دیگر بالا می رود و در فیلیپین یافت می شود. برگهای بدون کرک بیضوی شکل آن در زوجهایی مقابل هم قرار می گیرند، در حالیکه گلهای لوله ای شکل آن، بصورت هرمهای […]

CAMPHORA (کافور)

CAMPHORA (کافور)

CAMPHORA (کافور) یکی از داروهایی است که برای استفاده اضطراری باید در هر خانه ای وجود داشته باشد، ولی باید در حمام نگهداری شود. دکتر تایلر این موضوع را به زیبایی در کتاب تصویر داروهای خود بیان کرده است. او اضافه می کند، Camphor را نزدیک هیچیک از داروهای خود نگذارید، زیرا اگر چه نه […]

CICUTA VIROSA (شوکران آبی)

CICUTA VIROSA (شوکران آبی)

CICUTA VIROSA (شوکران آبی) را می توان با عنوان تشنج نامگذاری کرد. Cicuta دارویی بسیار با ارزش برای تشنجهای شدید به هر علتی، و توأم با بی هوشی است. این دارو از گیاه شوکران و سلسله کرفس سانان گرفته می شود. تمام گیاه بسیار سمی و برای جانوران کشنده است. داروی مادر آن از ریشه […]

CAUSTICUM (سنگ مرمر)

این دارو را اولین بار دکتر هانه من از سنگ مرمر تهیه کرد. برای این منظور وی سنگ مرمر را در کلسیم هیدروکسید در حضورسولفات پتاسیم در دمای بالا جوشاند و نهایتا از محلول ایجاد شده داروی هومیوپاتی را ساخت. بزرگان هومیوپاتی جهان این دارو را از مهمترین دارو ها و کشفیات هانه من می […]