COLCHICUM AUTUMNALE (علف زعفران)

COLCHICUM AUTUMNALE (علف زعفران)

منشأ COLCHICUM AUTUMNALE (علف زعفران)، گیاه لطیف و زیبایی است که به آن زعفران پائیزه یا دختر بی شائبه می گویند. شکوفه های کمرنگ ارغوانی آن، ظاهر زعفران را دارند. این گیاهی است که در اروپا یافت می شود و از پیاز تازه آن برای تهیه داروی مادر استفاده می کنند. این گیاه از اینرو […]

STAPHISAGRIA (زبان در قفا)

STAPHISAGRIA (زبان در قفا)

STAPHISAGRIA (زبان در قفا) داروی خوبی برای دریا زدگی است. میوه گیاه بعنوان عاملی برای ایجاد تهوع و ترشح بزاق و نیز برای درمان دندان درد استفاده می شد. در روزگار قدیم، مدتها قبل از هانمن، از میوه این گیاه بطور سنتی برای درمان دندان درد استفاده می کردند. Staphisagria را باید هنگام شروع گیجی […]

IPECACUANHA (ریشه عرق الذهب)

IPECACUANHA (ریشه عرق الذهب)

IPECACUANHA (ریشه عرق الذهب) داروی جالبی در خط آتش بس بین دو روش درمانی کاملن متضاد است. روش های قدیمی دارو را برای اثرات فیزیولوژیکی اش بکار می برد و از دوزهای ملایم برای بزرگسالان و کودکان استفاده می کند، در حالیکه هومیوپاتی در جهتی کاملن متفاوت، آنرا برای تحریک نیروی حیاتی و در دوزهای […]

PETROLEUM (ذغال نفت یا سنگ نفت)

PETROLEUM (ذغال نفت یا سنگ نفت)

PETROLEUM (ذغال نفت یا سنگ نفت) که محصولی از درون زمین است، وقتی به عنوان یک عامل دارویی مورد استفاده قرار گیرد، طبق گفته استاد هانمن می تواند به پزشک هومیوپات کمک کند تا با انواع بیماری ها بجنگد. نفت خام قبل از فرایند تواندهی با کمک اسید سولفوریک خالص می گردد. کنت می گوید […]