HELLEBORUS NIGER (رز کریسمس یا رز برفی)

HELLEBORUS NIGER (رز کریسمس یا رز برفی)

HELLEBORUS NIGER (رز کریسمس یا رز برفی) یا خربق سیاه، یکی دیگر از یادگارهای جاودان استاد هانمن از قلمرو گیاهان است. رز کریسمس متعلق به خانواده Ranunculaceae است و چون غنچه هایش در اواسط زمستان باز می شوند به این نام خوانده می شود. داروی مادر از ریشه خشک گیاه تهیه می شود. این دارو […]