درد سیاتیک و درمان آن بوسیله طب هومیوپاتی

131261407940613154 75

در قسمت اول مقاله ( درد سیاتیک و پارگی دیسک مهره ها ) در مورد ساختار ستون مهره ها و دیسک بین مهره ای مطالبی به زبان ساده نقل شد. در قسمت دوم تمرکز ما روی موضوع درمان دردهای سیاتیک ( سیاتالژی و رادیکولوپتی ها  SCIATALGIA & RADICULOPATHY ) می باشد. یادآوری می گردد که درد سیاتیک […]