NATRUM CARBONICUM (کربنات سدیم)

NATRUM CARBONICUM (کربنات سدیم)

NATRUM CARBONICUM (کربنات سدیم) برای اولین مرتبه توسط هانمن در زمینه درمانی هومیوپاتی معرفی شد. این یکی از نمک های خاص گروه Natrum با خواص آنتی سوریک قوی است. در مدارس قدیم از این ماده جهت محدود کردن سوختگی و اگزما و بعنوان یک رفع کننده ترشحات بینی و واژن استفاده می کردند. وقتی از […]