CACTUS GRANDIFLORUS (کاکتوسی که شب شکوفه می کند)

CACTUS GRANDIFLORUS (کاکتوس شب)

CACTUS GRANDIFLORUS (کاکتوسی که شب شکوفه می کند) بطور وحشی در جامائیکا و بصورت یک گیاه خزنده و بالارونده می‌روید. منشأ این داروی بی نهایت با ارزش، گیاه شگفت انگیزی بنام شکوفه شب می باشد. ساقه های سیلندری آبدار آن، برنگ سبز – آبی بوده و با خوشه هایی از خارهای تیز مسلح می شوند. […]

HELLEBORUS NIGER (رز کریسمس یا رز برفی)

HELLEBORUS NIGER (رز کریسمس یا رز برفی)

HELLEBORUS NIGER (رز کریسمس یا رز برفی) یا خربق سیاه، یکی دیگر از یادگارهای جاودان استاد هانمن از قلمرو گیاهان است. رز کریسمس متعلق به خانواده Ranunculaceae است و چون غنچه هایش در اواسط زمستان باز می شوند به این نام خوانده می شود. داروی مادر از ریشه خشک گیاه تهیه می شود. این دارو […]

VERATRUM ALBUM (خربق سفید)

VERATRUM ALBUM (خربق سفید)

VERATRUM ALBUM (خربق سفید) از قرنها قبل بعنوان یکی از داروهای مهم برای درهم ریختگی و درد شناخته شده بوده است. هانمن این واقعیت را با آزمایش و اثبات روی اثبات کننده های سالم تأیید و ثابت نمود. او در کتاب متریامدیکای خود مطالبی را در مورد این دارو و بخصوص در محدوده روانی آن […]

STRAMONIUM (تاتوره خاردار)

STRAMONIUM (تاتوره خاردار)

STRAMONIUM (تاتوره خاردار) دانه ای است که بوی تندی دارد و بوته به ظاهر خشنی است که در اکثر نقاط دنیا یافت می شود، گرچه این گیاه در اقلیمهای گرم رشد و نمو دارد، ولی در شمال سوئد هم یافت میشود. این گیاه به فراوانی در محوطه انبار روستایی، اطراف کارگاه های نجاری، تپه های […]