COCCULUS INDICUS (سیاه دانه هندی)

COCCULUS INDICUS (سیاه دانه هندی)

COCCULUS INDICUS (سیاه دانه هندی) محتوى الكلویید پیکروتوکسین است که وقتی به صورت خام تجویز شود اثراتی سمی داشته و در شکل تواندار شده هومیوپاتی خواص درمانی دارد. هانمن در مورد این گیاه سمی (Cocculus)  می گوید: «این ماده گیاهی که تا کنون فقط برای نابود کردن بعضی عوامل سمی و بیهوش کردن ماهی ها […]