CALCAREA PHOSPHORICA (فسفات کلسیم)

CALCAREA PHOSPHORICA (فسفات کلسیم)

CALCAREA PHOSPHORICA (فسفات کلسیم) از مخلوطی از فسفاتهای تریبازیک و سایر فسفاتهای آهک تهیه میشود و با افزودن اسید فسفریک محلول به آب آهک تهیه می شود. ماده نهائی، پودری نسبتا غیرقابل حل بی طعم سفیدی است. عنصر Phosphorus در این دارو ظاهرا موجب تغییر خلق و خو می شود، به طوریکه دارو در زمینه […]

BORAX (براکس ونیزی)

BORAX (براکس ونیزی)

BORAX (براکس ونیزی) یکی از داروهای با ارزش با عوارضی کاملن مشخص و عملکرد روی بافتهای خاص است. وقتی ویژگیهای خاص این داروی شگفت آور شناخته شود، به سختی می توان آنرا فراموش کرد. در سالهای دور Borax را برای درمان زخم نیپل و زخم دهان کودکان مورد استفاده قرار می دادند. ولی هومیوپاتی ارزش […]