HYPERICUM (علف چای یا گل راعی)

HYPERICUM (علف چای یا گل راعی)

هایپریکوم HYPERICUM (علف چای یا گل راعی) در جنگلهای باز و سواحل پرچین دار می روید و در آن نواحی یافت می شود. این، گیاهی چندساله بوده و ساقهای کوتاه و خزنده دارد. گلهای آن در تابستان و پاییز می رویند. وقتی گلها، برگها و ساقه ها خرد می شوند، بوی تقریبا رزینی عجیبی از […]

ایمنی مهره های گردن در تصادف رانندگی

f32 1

اگر به حدود دو دهه قبل بازگردید احتمالا به خاطر می آورید که صندلی اکثر خودروها چیزی به نام پشت سری نداشت و این وسیله تنها در صندلی جلوی برخی خودرو های لوکس مشاهده می شد.به همین خاطر هنوز نیز عده ای تصور می کنند پشت سری صندلی یک آپشن لوکس بوده که کم کم […]